در حال بارگذاری ...
«کاروان سوخته»در بخش رقابتی تئاتر فجر به روی صحنه رفت

با کاروان سوخته در خانه هنرمندان

نمایش با «کاروان سوخته» نوشته علیرضا کوشک جلالی و  با بازی و کارگردانی سید حمید سجادی عصر چهارم بهمن ماه، در دو سانس در بخش رقابتی تئاتر فجر به روی صحنه ی سالن انتظامی خانه ی هنرمندان رفت.

به گزارش تئاتر کرمان ، نمایش با «کاروان سوخته» نوشته علیرضا کوشک جلالی و  با بازی و کارگردانی سید حمید سجادی و تهیه کنندگی حسام اسدی شکاری  و با حمایت موسسه ی کرمان تئاتر  عصر چهارم بهمن ماه، در دو سانس در بخش رقابتی تئاتر فجر به روی صحنه ی سالن انتظامی خانه ی هنرمندان رفت.
سی و ششمین جشنواره ی تئاتر فجر از بیست و هشتم دی ماه تا نهم بهمن برگزار می شود  که سهمیه استان کرمان دو اجرای  با کاروان سوخته از رفسنجان و رسم عاشقی آب ها از انار می باشد.
نمایش با کاروان سوخته در بخش رقابتی این جشنواره به روی صحنه رفته است و رسمی عاشقی آب ها به کارگردانی مازیار رفعتی در بخش فجر استانی این جشنواره قرار داشته است.
نظرات کاربران