اسامی کاندیدهای هیات رییسه انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان اعلام شد

انتخابات انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان با حضور ناظر و نماینده اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران مورخ چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در محل هنرستان هنرهای زیبای پسران کرمان ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

به گزارش تئاتر کرمان، انتخابات انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان با حضور ناظر و نماینده اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در محل هنرستان هنرهای زیبای کرمان به آدرس میدان خواجو ابتدای بلوار ۲۲ بهمن ساعت ۱۴ برگزار می گردد. مدت زمان تقریبی این انتخابات ۳ ساعت به طول خواهد انجامید . اسامی کاندیدهای نهایی به شرح زیر است.     ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی نام پدر شهرستان ۱ امیری          جلیل ۲۵۴۹۶۶۹۶۱۴ لهراسب کرمان ۲ بذرافشان      مهدی ۲۹۹۲۱۳۰۵۷۵ محمود کرمان ۳ ترشیزی        مریم ۲۹۹۲۹۴۵۵۷۹ مجید کرمان ۴ جعفری        مهدی ۳۱۸۹۸۱۷۴۱۳ اکبر کرمان ۵ رشید صالحی  مرتضی ۲۹۸۰۰۹۳۱۳۰ سیدجواد کرمان ۶ رضوانی       احسان ۲۹۹۱۶۴۷۳۴۵ روح الله کرمان ۷ ساردویی نسب   الیاس ۳۱۷۱۷۱۱۱۰۸ اسدالله سیرجان ۸ طاهری        امیر حسین ۴۰۷۳۶۷۴۷۷۲ جهانگیر سیرجان ۹ عربنژاد   سکینه ۳۰۹۱۱۶۱۰۵۶ ابراهیم کرمان ۱۰ قراری   عبدالرضا ۲۹۹۱۴۶۲۲۴۸ هوشنگ کرمان ۱۱ قاسمی  محمد ۲۹۹۰۳۵۸۰۰۵ احمد کرمان ۱۲ کاشانی   حمید ۱۴۶۵۲۶۸۷۰۷ محمد بافت ۱۳ منصوری  سجاد ۳۰۹۰۱۷۴۵۹۶ حسن زرند ۱۴ مسلمی زاده  رضا ۳۰۷۱۰۳۱۱۷۳ محمد سیرجان ۱۵ مسعودی  مریم ۳۰۷۱۱۲۲۹۹۳ عوض سیرجان ۱۶ ناظمی  سیدمجتبی ۲۹۹۲۷۶۵۶۲۵ سیدجلال کرمان