از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

الگوی راهبردی ما در سالهای اخیر ، تقویت موسسات فرهنگی و هنری بوده است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

الگوی راهبردی ما در سالهای اخیر ، تقویت موسسات فرهنگی و هنری بوده است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در مراسم پایانی دومین جشنواره «مجری شو » گفت : سیاست و الگوی راهبردی ما طی چند سال گذشته ، تقویت موسسات فرهنگی و هنری برای ...