در حال بارگذاری ...
معرفی آثار برگزیده جشنواره تئاتر استان کرمان:

«رسم عاشقی آب ها»

رسم عاشقی آب ها داستان آناهید عروس قنات است که به واسطه جنگ اهالی منطقه بر سر آب با قنات قهر کرده و تن به آب نمی سپارد و مردم با باورهای خود خواستار برگشت او به پایاب هستند،درام از جایی اوج میگیرد که آناهید به خواست مردم تن داده و در برگشت به پایاب با یک مصیبت روبه رو میشود...

«نمایش رسم عاشقی آب ها»
کاری از گروه نمایش افرا وابسته به موسسه فرهنگی هنری مکعب سفید آبان
طراح،نویسنده و کارگردان: مازیار رفعتی
مشاور و همیار کارگردان؛علی شفیعی
سرپرست گروه؛اکبر ابوترابی
بازیگران؛
محمدرضا شریفی
مرضیه سادات صابری
حسن رشیدی 
مریم اصغری نیا
حسین خدایاری

بازیگران خردسال؛
محمدصالح شکوه
فاطمه پوراسماعیلی

رسم عاشقی آب ها داستان آناهید عروس قنات است که به واسطه جنگ اهالی منطقه بر سر آب با قنات قهر کرده و تن به آب نمیسپارد و مردم با باورهای خود خواستار برگشت او به پایاب هستند،درام از جایی اوج میگیرد که آناهید به خواست مردم تن داده و در برگشت به پایاب با یک مصیبت روبه رو میشود...
نظرات کاربران