در حال بارگذاری ...

محمدرضا قدس ولی
متولد 1342/6/15 الیگودرز

محمدرضا قدس ولی
متولد 1342/6/15 الیگودرز 
فارغ التحصیل دوزه ی تخصصی بازیگری و کارگردانی فرهنگسرای نیاوران

 
مسئول واحد تآتر حوزه ی هنری ۱۳۶۹
مدرس بازیگری خانه ی فرهنگ ۱۳۶۹
عضو هیئت انتصابی انجمن نمایش
عضو هیئت امنای انحمن نمایش در اولین دوره
عضو شش دوره ی هیئت امنای انجمن نمایش
مدرس بازیگری انجمن نمایش شش دوره
موسس اولین اموزشگاه هنرهای نمایشی استان با عنوان آموزشگاه آئین
عضو هیئت اناخاب و هیئت داوران چندین جشنواره ی استانی 
عضو هیئت داوران دو دوره جشنواره ی استانی سوره
و یک دوره جشنواره ی منطقه ای سوره 
مدرس آموزشگاه سوره
مدرس آموزشگاه پاروز

 

نویسندگی نمایش های
فریدون
کیک تمشک
هدیه
هزارستاره
مجموعه سه اپیزودی دیولاخ (دونده،گالری،دایره متوفیات)
ورق پاره ها
مجلس رستم کشی (رستم و سهراب)
فرود و جریره
امشب تآتر تعطیل است (خیمه شب بازی)

 

کارگردانی نمایش های 

گفتگوی شبانه / دورنمات
آرش/ بیضائی
اعترافات انسان نزد سگ/چخوف
سلام خداحافظ/ فوگارد
مرگ فروشنده/میلر
آه اسفندیار مغموم/ یارعلی پورمقدم
ضیافت/بیضائی
اسیدکاظم/استاد محمد
ارزش/میلر
ساحره سوزان / میلر
همه پسران من/میلر
مکبث/ شکسپیر
آژیر بی صدا/ کافمن
سه شب با مادوکس/ویسنی یک
غریبه ی شام /حسین فدائی حسین
 

بازیگری در نمایش های

کشواد در نمایش آرش
جان پراکتور در نمایش ساحره سوزان
والتر در نمایش ارزش
مکبث در نمایش مکبث
پهلوان اکبر در نمایش پهلوان اکبر نمیمیرد 
نظرات کاربران