در حال بارگذاری ...
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان و مدیرعامل خانه هنرمندان:

شناسایی و هویت دهی به نهاد رسمی هنرمندان باید مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل خانه هنرمندان و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان با اشاره به شناسایی و هویت دهی به نهاد رسمی هنرمندان مهمترین گسست را مربوط به حوزه منابع دانست و گفت: در فضایی هستیم که هر کس می تواند ادعای سطح کند و به دلیل فقدان کارشناس در دستگاه های متولی، بین هویت افراد توان تشخیص کارشناس وجود ندارد و این بزرگترین آسیب است.

به گزارش تئاتر کرمان، قراری در نشست هم اندیشی با اعضای شوراهای تخصصی خانه هنرمندان گفت: شان و هویت هنری افراد باید جایگاه خود را به دست آورد و کسوت را بشناسیم، مدیران اجرایی صنف خانه هنرمندان را به رسمیت بشناسند.

وی به مدیریت سیستم منابع در حوزه فرهنگ و هنر اشاره داشت و با طرح این سوال که در استان کرمان چند نفر سینماگر، هنرمند تئاتر، داستان نویس و.... تخصصی داریم، گفت: برنامه ریزی برای بهره وری از منابع موجود گام دومی است که باید در این حوزه برداشته شود.

قراری به منابع خارج از حوزه دولت در بخش فرهنگ و هنر اشاره داشت و تصریح کرد: دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی موجود استان کرمان حدود ٣ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ هزینه می کنند، اما از این مبلغ بخش زیادی در حوزه جنبی فرهنگ و هنر به کا می رود و مقدار کمی از آن به کمک دستگاه های اجرایی می آید . وی ادامه داد: اگر می خواهیم گفتمانی توسعه ای در حوزه فرهنگ و هنر اتفاق بیافتد، باید جلسات مبتنی بر اسناد و نتیجه داشته باشیم و خانه هنرمندان استان کرمان آماده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان افزود: علت اینکه نیروی اهریمنی سرطان و نیروی زندگی در این فرزند ما پایاپای و برابر است، سرمایه انسانی جامعه هنری است. وی اضافه کرد: اینکه هنر در این سرزمین نمی میرد به دلیل سرمایه و ایثاری است که جامعه هنر می کنند و این مسئله هر چند که تلخ است، اما راهکار دارد و باید سیستم ها و برنامه های خود را جراحی کنیم.

قراری ادامه داد: مجموعه هنر ما زمین گیر شده و قدرت تعامل با جهان بیرون خودمان را نداریم. چون اقتصاد ما در سال های گذشته ضعیف شده است.

مدیرعامل خانه هنرمندان استان کرمان با یادآوری اینکه در حوزه هنر، نیروی انسانی شگرفی داریم که در حوزه هنر ملی تاثیر گذار بوده و به هویت آنها افتخار می کنیم، گفت: مدیریت و برنامه ریزی سالهای گذشته به شکلی پیش رفته که تحقق هویت هنرمند ممکن نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در هنر ما به غیر از تعداد معدودی از هنرمندان حوزه سینما مابقی هنرمندان هویت حرفه ای ندارند و این فاقد هویت حرفه ای بودن، موجب شده سطح اجتماعی هنرمندان به ثباتی نرسد که از جایگاه اجتماعی برخوردار شوند. وی تصریح کرد: برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود، نخست باید بپذیریم که هوش جمعی نزد جامعه صنفی است، اما جامعه صنفی به دلیل فروپاشی سطوح هنری دچار گسست است و جامعه هنری همدست و عاری از گسست نداریم.
نظرات کاربران