در حال بارگذاری ...
یادداشت پوریا قلی پور به نمایش هویت

هویت بالغ نیست

هویت سیلقه عام نیست و برای عام و تئاتر دراماتیک تعبیر نشده . بلکه زبان جدیدی را در قالب تئاتر تجربی پیشنهاد می دهد

جهان تئاتر همواره بر اساس تجربه پیش می رود و تئاتر هویت بنیادش بر تجربه است . تجربه در نگاه ، حرکت و درک  شاید هویت در نگاه اول سلیقه عام تئاتر نباشد اما با دیدگاهی متفاوت اثری قابل بررسی و تحلیل پذیر است .

نگاه هویت به انهدام عواطف انسانی و تضاد در آنهاست و از این روی تمرکز خود را بر شیوه جدید ارتباط گذاشته است . استحاله انسانی تا جایی پیش می رود که همه چیز رنگ می بازد و باید از نو معنا شود . اما این رویکرد تجربی به فعل کامل در نمی آید . ایراد از کجاست ؟ از بدن هایی که کامل آماده نیست ؟ از طراحی حرکت که ترجمه اش سخت گشته ؟ از موسیقی پرتنش ؟ از هر چه که هست یک امتیاز ویژه دارد . تئاتر هویت در یک قالب نمی ماند که ضعف های خود را برای همیشه نگه دارد  امتیاز آثار کارگاهی که این اثر از آن دسته می باشد ؛ این است ؛ که هرگز اتمام ندارد و قابل ترمیم و احیا است .

هویت سیلقه عام نیست و برای عام و تئاتر دراماتیک تعبیر نشده .بلکه زبان جدیدی را در قالب تئاتر تجربی پیشنهاد می دهد . بررسی مخاطب هویت این مسئله را روشن می سازد که اگر دنبال تئاتر قصه گو و دراماتیک هستید پیشنهاد خوبی محسوب نمی شود اما اگر دنبال معنا سازی و تجربه نو باشید اثری است که می تواند ذهن شما را مشغول سازد .اما نکته ای که ذکر کردم باعث کاهش لذت شما خواهد بود . هویت بالغ نیست شبیه کودکی است که قصد دارد روی پای خود برای اولین بار ایستاده و تحسین خانواده را جلب کند .بدون شک هویت اگر بی پروا تر ، آماد ه تر و حتی خلاق تر بود می توانست نگاه همه را به خود جذب کند . تئاتر هویت به نویسندگی و کارگردانی احسان خیرمند در تالار  همایون صنعتی تا 18 شهریور بر روی صحنه است .
نظرات کاربران