در حال بارگذاری ...
حسین ابوترابی کارگردان نمایش «صحنه»

رقابت در هر کار هنری جایز نیست

به گزارش تئاتر کرمان، حسین ابوترابی که با نمایش «صحنه» از شهرستان انار در جشنواره تئاتر استان کرمان شرکت کرده است

درباره چگونگی به اجرا رسیدن آن می گوید : کاری که فقط با یک ایده ساده شروع شد و طی ماه ها اتود زدن توسط بچه های گروه و به کمک هنرمند های باتجربه استان و شهرستان  انار از جمله  اقای اکبر ابوترابی که  با راهنمایی های مفید و پذیرفتن ویرایش متن بنده را یاری کرد تا تئاتر «صحنه» پخته تر شود و به اجرا برسد .  

وی درباره موضوع نمایش گفت : داستان یک کارگردان است که ۱۵ سال می خواهد هملت را به روی صحنه ببرد و هربار به دلایلی نمی تواند، تا کم کم پی می بریم که دلایلی در سر راه او وجود دارد و ...

ابوترابی درباره جشنواره تئاتر استان معتقد است :خوشبختانه از روی اتفاق زمان اجرای عموم تئاتر صحنه با زمانی که جشنواره معین کرد همخوانی داشت و  طبق اعلام فراخوان توسط ارشاد ما فیلم کار را فرستادیم
تنها حسن جشنواره به نظر من دور هم جمع شدن گروه های هنری و نقد نمایش های  جشنواره است که میتواند به ارتقای کیفیت کمک کند .به نظر من  رقابت گذاشتن در هر کار هنری جایز نیست . چون‌ دیدگاه ها و سلیقه ها متفاوت است . 

حسین ابوترابی با نمایش «صحنه» به تهیه کنندگی سعید خادمی و  با بازی :

سید کاظم آریمون
مصطفی صادقی
علی ماندگاری
عرفان بیل پا
فاطمه جدیدی
ابوالفضل ماندگاری 
مریم مهدیزاده
جاهنگیر آزادی طلب 
در جشنواره شرکت کرده است.
نظرات کاربران