در حال بارگذاری ...
در بخش جنبی سی امین جشنواره تئاتر استان کرمان برگزار شد

کارگاه تجربی «بدن کارفرما،ذهن کارگر»

سید مجتبی ناظمی طراح و ایده پرداز کارگاه تجربی «بدن کارفرما،ذهن کارگر» حدود چهار سال است کار خود را بر مبنای ایده جدیدی در زمینه خلاقیت در بازیگری آغاز کرده است

به گزارش تئاتر کرمان، «سید مجتبی ناظمی» طراح و ایده پرداز کارگاه تجربی «بدن کارفرما،ذهن کارگر» حدود چهار سال است کار خود را بر مبنای ایده جدیدی در زمینه خلاقیت در بازیگری آغاز کرده است . ابزار ابتدایی و اولیه انسان برای کشف و شناسایی جهان، بدن است، این بدن انسان است که به تجربه ی جهان اطراف مبادرت می ورزد و سپس ذهن به نام گذاری و تعریف جهان و پدیده های آن مشغولمی شود و برای این منظور دست به خلق قرارداد ها، تعاریف و نشانه ها می زند و اینگونه ست کهقراردادهای نشانه شناسیک اعم از زبانی، آیینی و سمبلیک پدید می آیند.از این رهگذر، برای یک بازیگر منبع و ماخذ اصلی نقش آفرینی اش بدن و تن اوست، در واقع ای بدن بازیگر و کنش جسمانی اوست که می تواند او را به منبع جدیدی از خلاقیت برساند. پروژه  آزمایشگاهی «بدن کارفرما، ذهن کارگر» با تاکید بر همین مبحث و پاسخ دادن به سوال همیشگی خلاقیت در بازیگری چیست؟ 

از سال 1393 آغاز به کار کرد. در طول پروسه ی تمرینی خود با اولویت قرار دادن بدن بر ذهن آیتم های تمرینی ای طراحی کردیم تا ما را در این اولویت بندی یاری کنند، از ورای این تمرینات به گونه ای از بداهه پردازی که بدون استفاده از هرگونه زبانی با کلمات
معنادار و تنها با تکیه بر خلق نشانه ها و قراردادها بر پایه کنش جسمانی شکل می گیرد رسیدیم .

لازم به ذکر است این پروژه اسفندماه سال گذشته در جشنواره تئاتر تجربی دانشگاه تهران در حضور اساتید و دانشجویان این ارائه شد و مورد استقبال  قرار گرفت و حائز رتبه دوم پژوهش‌های اجرایی در این جشنواره گردید و بعد آن پس از وقفه ای کوتاه کار خود را مجدد شروع کرده تا بتواند بر مبنای این ایده، اجراهایی در کرمان و سایر نقاط کشور داشته باشد. 

«سید مجتبی ناظمی» متولد 1363 از سال 73 وارد عرصه تئاتر شده است و تاکنون در بیش از بیست نمایش ایفای نقش کرده است 

وی سه اثر را نیز کارگردانی کرده است . 

 
نظرات کاربران