در حال بارگذاری ...
در سی امین جشنواره تئاتر استان کرمان

هشدار در خصوص نبود ایده اصلی ترین پیام بیانیه هیات داوران

 نبود ایده، نقص بزرگ بسیاری از تئاتر های ماست. ایده نباید تعبیر به تکنیک شود. ایده زاییده ی اندیشه است و زایشگرِ اثر. 

به گزارش تئاتر کرمان، هیئت داوران سی امین جشنواره تئاتر استان کرمان، در خصوص نبود ایده به گروه های شرکت کننده در جشنواره هشدار داد . 

در بخشی از این بیانیه آمده است :

 نبود ایده، نقص بزرگ بسیاری از تئاتر های ماست. ایده نباید تعبیر به تکنیک شود. ایده زاییده ی اندیشه است و زایشگرِ اثر. 

هدف از انتخاب یک موضوع یا یک متن چیست؟ این سوال را پیش از هر اقدامی بارها باید از خود بپرسیم. 

تولید یک تئاتر، حاصل یک تصمیم آنی نیست. هرگز ناگهانی نیست. چیزی در جان هنرمند باید رسوب کرده باشد. چیزی که فقط محصول ذهن او نیست. از بیرون بر ذهن او وارد می شود، از خیابان، از تماشای جامعه و آدم هایش. 
در مواجهه هنرمند با محیط پیرامونش، محتواهایی در ذهن ما شکل می گیرد. در جانمان رسوب می کند، انباشت می شود و دوستان گرامی، فرم، حاصلِ انباشت محتواست.

در پایان این بیانیه آمده است : 

تئاتر ترکیبی است از جنبش و سکون، صدا و سکوت، گفتار و مکث، زمزمه و فریاد، چپ، راست، عمق و ارتفاع، سیاه؛ سفید و خاکستری؛ همه ی اینها و چیزهای دیگر، صورت تئاتر را می سازد. همان طور که صورت جهان را ساخته. 
و در محتوایش جهانی است از کلمات، احساسات و عواطف.
تئاتر برآیند زندگی است. قطعیتی موجود نیست. همواره باید ساخت و خراب کرد؛ همواره باید خراب کرد و ساخت. کاری که جهان با خودش و با ما می کند. 

بیانیه هیئت داوران سی امین جشنواره تئاتر استان کرمان توسط جلیل امیری قرائت شد .
 
نظرات کاربران