در حال بارگذاری ...
رضا سلطانی دبیر تخصصی نخستین جشنواره ملی تئاتر رضوی

هنرمندان تئاتر خیابانی کرمان رکورد دار اجرا در کشور هستند

به گزارش تئاتر کرمان، رضا سلطانی ، دبیر تخصصی نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی جنوب کرمان و از فعالان تئاتر خیابانی کشور به مناسبت برگزاری جشنواره پیامی فرستاده است که به این شرح است : 

 

جشنواره‌ها بر اساس سطح کیفی و اعتبارشان جایگاه مناسبی برای بروز استعدادها و تعامل هنرمندان هستند. . بسیارند استعدادهای کم نظیری که با وجود تلاش بسیار و صرف زمان و هزینه هرگز مورد توجه مسئولین و سرمایه گذاران قرار نمیگیرند و سرخورده و ناامید ترک صحنه و هنر میکنند. در جشنوارها و گردهماییهای نمایشی بحث قضاوت متخصصین نیز مساله‌ی بسیار با اهمیتی است. انتخاب گروه داوران در برگزیده یا خارج شدن یک هنرمند از گردونه‌ی رقابت تاثیر فراوانی درجریان ادامه مسیر هنری او دارد که این مساله نشان دهنده حساسیت داوریهاست.جنوب کرمان در حوزه تئاتر خیابانی هنرمندان شاخصی در سطح ملی و بین المللی دارد که استفاده از تجارب این هنرمندان میتواند جشنواره‌ی سالم و موفقی را در کارنامه تاریخی فرهنگ و هنر جنوب کرمان به ثبت رساند. این نکته هم لازم به ذکر است هنرمندان تئاتر خیابانی استان رکورد دار اجراهایی تئاتر خیابانی در سطح کشور از لحاظ تعداد اجرا در سال هستند نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی جنوب کرمان نیز مانند سایر جشنوارههای هنری اهدافی کلی چون کشف استعدادها، رقابت سالم هنرمندان و به طور کلی روشن نگه داشتن چراغ فرهنگ و هنر را دنبال میکند. چرا که بشر همواره نیازمند فرهنگ است تا از حالت تعالی خویش فاصله نگیرد. اما هدف اصلی این گردهمایی پرداختن به مسائلی چون: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، توسعه فعالیتهای هنری و مذهبی، شناسایی و معرفی استعدادهای نو در تئاتر خیابانی و تشویق و تجلیل از هنرمندان متعهد و ارزشی وهمچنین پرداخت هنرمندانه تئاتر در قالب جدیدی از تئاتر که می‌خواهد خود به میان مردم برود و نگذارد طناب اتحاد این دو یار همیشگی گسسته شود. حضور هنرمندان تئاتر سراسر کشور در جنوب کرمان حتما میتواند کلاس تجربه و یادگیری‌های بزرگی باشد برای کسانی که بخواهند بیاموزند. با امید روزی که بتوانیم با برگزاری دوره‌های مستمر این جشنواره نماینده‌ی اصلی یکی از جشنوارههای مهم تئاتر خیابانی سراسری در کشورمان باشیم و جنوب کرمان به پایگاه مهم هنرمندان بزرگ این عرصه تبدیل شود.    
                                                         رضا سلطانی

دبیر تخصصی نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی جنوب کرمان
نظرات کاربران