در حال بارگذاری ...
«حمید نیلی» مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

امیدواریم جشنواره رضوی برای تولید متون نمایشی راهگشا باشد

حمید نیلی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در حاشیه اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی به خبرنگار درگاه تئاتر کرمان گفت: امیدواریم که اولین جشنواره ای که برگزار شد راه گشا باشد برای تولیدمتون نمایش خصوصا تولید گونه های نمایش خیابانی تا هرچه بیشتر و عمیق تر بتوانیم معارف رضوی به مخاطبان منتقل کنیم .

به گزارش تئاتر کرمان، «حمید نیلی»  مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران  در حاشیه اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی به خبرنگار درگاه تئاتر کرمان گفت : 

ضمن خسته نباشید به تمامی برگزار کنندگان،  امیدوارم این جشنواره درمعرفت مردم ومعرفت مخاطبین به ائمه معصومین کمک کند . مشکلی که دوستان و ما می توانیم تصدیق کنیم دراین مناطق کمبود متون نمایشی است و باتوجه به گستره وعمق ارتباطی که این حوزه ی نمایشی می تواند با مخاطب برخورد کند بسیار بی آلایش است و به طور راحتی می توانیم دربحث معارف رضوی کارکنیم  . 
وی گفت :امیدواریم که اولین جشنواره ای که برگزار شد راه گشا باشد برای تولیدمتون نمایش خصوصا تولید گونه های نمایش خیابانی تا هرچه بیشتر و عمیق تر بتوانیم معارف رضوی به مخاطبان خودمان  منتقل کنیم .  
وی گفت :تئاتر خیابانی ازحدود دهه دوم وسوم قرن بیستم وارد فرهنگ لغات در دیکشتری های مختلف زبان ها شده است  شد اصولا تئاتر یک هنر همولوژی  است سعی می کند بابهره گیری از حداکثر تعقل وتفکر ودرقالب یک ارتباط موثرمکنونات قلبی یک هنرمند را منتقل کند و هرچقدر رابطه یک هنرمند ساده تر سنگین تر وبا بهره گیری ازفرهنگ وگویش منطقه باشد هنرمند راحت تر میتواند پیام خود را منقل نماید و تئاترخیابانی به همین منظور رواج پیدا کرد . 

اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در سالن سینما شوباد شهرستان کهنوج در جنوب استان کرمان برگزار شد . 
 
نظرات کاربران