در حال بارگذاری ...
طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمد الله توکلی دبیر تخصصی دهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب استان کرمان شد

محمد الله توکلی از سوی حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان به‌عنوان دبیر تخصصی دهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب استان کرمان معرفی شد.

به گزارش تئاتر کرمان، حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان طی حکمی  محمد الله توکلی بعنوان دبیر تخصصی دهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب استان کرمان معرفی کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمد الله توکلی

 با توجه به اهمیت هنر مردمی  و پیشروی نمایش در جنوب کرمان ، با نگاه به شایستگی و تجارب ارزنده ی شما در هنر های نمایشی بدین وسیله به عنوان 

دبیر تخصصی دهمین جشنواره  تئاتر فجر جنوب استان کرمان منصوب میشوید.امید است با یاری پروردگار منان  و بهره مندی از استعداد های پنهان هنر مندان تئاتر  و تجربیات  جنابعالی مقدمات

برگزاری شایسته این رویداد  فرهنگی و هنری را فراهم نمایید.

حسین اسحاقی

مدیر کل و دبیر جشنواره
نظرات کاربران