در حال بارگذاری ...

شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان برگزار شد

شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان با محوریت نحوه برگزاری جشنواره استانی تئاتر، انتخاب هیات داوران، شکل برگزاری جشنواره، هزینه های برگزاری و محل برپایی جشنواره برگزار شد.

به گزارش تئاتر کرمان، شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان با حضور مدیر کل و معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر عامل خانه هنرمندان و رئیس انجمن نمایش کرمان و اعضا هیئت مدیره انجمن نمایش، شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره تئاتر ، انتخاب هیات داوران ،شکل برگزاری جشنواره ،هزینه های برگزاری جشنواره و محل برپایی جشنواره بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

محمد رضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این جلسه گفت: هر فرایند و رخدادی  به ویزه در حوزه فرهنگ و هنر ،انعکاس و تبعات خاص خودش را دارد ،تصمصیماتی که برای جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی و هنری گرفته می شود در زمان اجرا و پس از ان مورد نقد و پرسش قرار می گیرد که این طبیعی است و جزویی از ذات هنر است.

او ادامه داد: باید با هم فکری و تعامل تلاش شود تا با توجه به شرایط موجود فبهرتین تصمیمات گرفته شده و با قدرت اجرا شود.

وحید محمدی ،معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره تئاتر استان است که باعث ایجاد همبستگی و حضور حداکثری جامعه تئاتر به رغم دیدگاهها و نظرات مختلف و متفاوت می شود.

او ادامه داد:نقش انجمن‌ها در این شرایط نقش مهم و اثر گذاری است که زمینه حضور حداکثر جامعه هنری را فراهم اورند و درعین حال با اتخاذ تصمیماتی که از مشورت و همفکری حاصل شده ب،رویدادی پویا و اثر گذار را مدیریت کنند ..
نظرات کاربران