در حال بارگذاری ...
فاطمه محمدیان در گفت گو با تئاتر کرمان:

جشنواره بازی پایتخت است

فاطمه محمدیان کارگردان نمایش تشریح در حاشیه جشنواره با تئاتر کرمان گفت گو کرد

1 - خودتان را معرفی کنید ؟ 

- فاطمه محمدیان هستم متولد ۱۳۷۰ و دانشجوی بازیگری ،از سال ۱۳۸۵ وارد فضای حرفه ای تئاتر شدم.
با بازی در نمایشهای:
فقیر.اوازه خوان طاس.تراژدی چاق و لاغر.ژاندارک در اتش.همسایه غربت.ارینب.عروسی خون.دومتر در دومتر جنگ.خرگوش سفید با چشمهای قرمز.مجلس نقل فحش و کتک.نامه هایی که باد میخواند.رسم عاشقی ابها.گایانوس بی گندم.من گل تو باران.دور از دسترس اطفال نگهداری شود.نفرین ترین حوا و...
کارگردانی نمایشهای:
تراژدی چاق و لاغر.گایانوس بی گندم.من گل تو باران.
مرغ باغ هپروت.تشریح و..

2 - تشریح چگونه شکل گرفت ؟

- من دانشجوی ترم ۷ بازیگری هستم که در دانشگاه مجالی برای کار نداشتم شاید به دلیل عدم اعتماد اساتید به دانشجویان و شاید به هزار و یک دلیل دیگر.
تصمیم گرفتم درکنار دوستان هم رشته که دغدغه ای مشابه من داشتند دست به تجربه ای مشترک بزنیم.
و تشریح نزدیک ترین نمایشنامه به ایده ما بود حرف از ادمهای بعد از انقلاب در فضایی که نیازی به رنگ و لعاب معمول تئاتر نداشت به قول یرژی گروتفسکی تئاتر مقدسی که تنها نمایانگر ارتباط بازیگر و تماشاگر باشد و تمام اتفاق را از منظر بازی روایت کنیم.

3- نظرتان را درباره جشنوازه تئاتر استان بیان کنید ؟

- جشنواره استانی کرمان برای من تجربه جالبی بود متفاوت از تمام جشنواره هایی که شرکت کرده بودم . شاید دلیل، تفاوت جایگاه خودم در گروه و کار با ادمهای جدید بود و شاید استقبال و حمایت گروه اجرایی جشنواره از گروه تجربی و تازه کار ما.هرکدام که باشد جدا از حاشیه ها   و هزار و یک اتفاق دیگر گروه اجرایی با اخلاق و حرفه ای جشنواره و حمایت همه جانبه اشان و تلاش شبانه روزیی که خوب میدانم طاقت فرساست این جشنواره را برای ما تبدیل به خاطره ای تاابد ماندنی کرد. ممنون که با همه فشارها هیچوقت لبخند از لب گروه اجرایی جشنواره پاک نشد.مانا بمانید.

4- برگزاری جشنواره چه تاثیری به روند رو به رشد تئاتر دارد ؟ 

- جشنواره سم مهلک تئاتر است که ما تئاتری های شهرستان مجبور به پذیرش و نوشیدنش هستیم در کشوری که تئاتر محدود به پایتخت و پایتخت نشینان است ،و اگر جشنواره نباشد ما تئاتری ها جایی برای دیده شدن نداریم. تنها نکته مثبت این رقابت با چاشنی سلیقه داور و اعتراض و اشوب بعد از اختتامیه، اشنایی و ارتباط هنرمندان و دیدن کارهای قوی و مقدس تئاتر بی زرق و برق شهرستان است.
به نظر من جشنواره بازی پایتخت است برای ما شهرستانی ها تا تئاتر همچنان در انحصارشان باشد و ما باشیم و رقابت و... 
نظرات کاربران