در حال بارگذاری ...

دیدار هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان با هنرمندان شهرستان فاریاب

توکلی رئیس انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان،تارنگ مسئول مالی انجمن،دلخواسته رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فاریاب با هنرمندان پیشکسوت انجمن نمایش شهرستان صبح امروز در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار نمودند.

دیدار هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان با هنرمندان شهرستان فاریاب

توکلی رئیس انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمان،تارنگ مسئول مالی انجمن،دلخواسته رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فاریاب با هنرمندان پیشکسوت انجمن نمایش شهرستان صبح امروز در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار نمودند.

  دلخواسته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فاریاب ضمن عنوان کرد: فاریاب از هنرمندان بااستعداد نمایشی برخوردار است اما عدم وجود امکانات فرهنگی و هنری باعث گردیده که کمتر در صحنه باشند.

در این نشست صمیمی،هنرمندان نمایشی فاریاب به مشکلات مالی و عدم حمایت متولیان امر اشاره نمودند و خواستار حمایت مالی از انجمن نمایش جنوب کرمان شدند.

همچنین با توجه به اینکه ساختمان اداره ارشاد فاریاب استیجاری میباشد و فضای لازم جهت تمرین گروه های نمایشی وجود ندارد

لازم از متولیان امر فضایی جهت تمرین هنرمندان در نظر بگیرند

توکلی رئیس انجمن نمایش جنوب کرمان نسبت به ثبت گروههای نمایشی و عضویت در صندوق اعتباری هنرمندان تاکید نمود که در این خصوص کمکهای مالی به گروهها در اسرع وقت اعمال می گردد .
نظرات کاربران