در حال بارگذاری ...

نمایش خیابانی بوی ریحانه ها در کهنوج به اجرا در آمد

در یک روز سرد زمستانی که بناست کاروان شهدای گمنام را از شهر عبور دهند؛ ریحانه، خواهر شهید گمنام، هاشم؛ پدرش را به بهانه ای از خانه بیرون آورده تا او را به آرامی، با کاروان شهدا رو در رو کند. ولی.....

نمایش خیابانی بوی ریحانه ها به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بهزادی در کهنوج به اجرا در امد

در این نمایش محمدعلی خانگاه، فرشاد مهدی زاده، حامد اقتداری، حافظ محمدعلی زابلی، مبینا ارزنگی، آرزو نظام احمدی و نسیم وزیری به ایفای نقش پرداختند

خلاصه نمایش: در یک روز سرد زمستانی که بناست کاروان شهدای گمنام را از شهر عبور دهند؛ ریحانه، خواهر شهید گمنام، هاشم؛ پدرش را به بهانه ای از خانه بیرون آورده تا او را به آرامی، با کاروان شهدا رو در رو کند. ولی.....

 

دستار اول کارگردان: مرتضی عبدال زاده 

مدیر صحنه: فرشاد مهدی زاده

انتخاب و پخش افکت: مرتضی عبدل زاده
نظرات کاربران