در حال بارگذاری ...

اجرای نمایش فریاد بی صدا در دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان

نمایش فریاد بی صدا در دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان به روی صحنه رفت.

به گزارش ایران تئاتر، نمایش فریاد بی صدا کاری از جاسم قاسمی راد از شهرستان رودبار جنوب در دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان با حضور داوران و هنرمندان جنوب کرمان به روی صحنه رفت.

با اجرای این نمایش، بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی جنوب کرمان به پایان رسید.

 این نمایش آیینی و سنتی به مسائل روز و اتفاقاتی که در جنوب کرمان در مورد سنتها و مراسم ازدواج و اجبار ازدواج رخ می دهد پرداخته است.
نظرات کاربران