در حال بارگذاری ...

دیدارهیئت مدیره انجمن و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

در این نشست، مشکلات حوزه هنرهای نمایشی جنوب کرمان بررسی و برنامه ای جهت رفع چالش های پیش‌رو ارائه شد.

 به گزارش تئاتر کرمان، در این نشست، ضمن بررسی مشکلات حوزه هنرهای نمایشی جنوب کرمان و ارائه برنامه ای جهت رفع چالش های پیش  رو محسن تارنگ،  رئیس هیئت مدیره انجمن نمایش جنوب کرمان گزاشی از عملکرد شش ماهه این هیئت مدیره ارائه کرد. 

خانم عبدالله نژاد، معاون هنری اداره کل به اتفاق بهزادی از اعضای  هیئت مدیره و دبیر تخصصی دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر  جنوب کرمان،  گزارشی از نحوه چگونگی برگزاری آن جشنواره ارائه کردند. 

در پایان نیز مسلمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب  کرمان،  ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های این مجموعه؛  برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره جدید را مطالعه و خواستار اجرایی شدن هرچه بهتر و سریع تر آن ها  شد.
نظرات کاربران