در حال بارگذاری ...

هیئت انتخاب آثار اولین جشنواره تئاتر خیابانی استان کرمان انتخاب شدند

حسین حیدرزاده، ابراهیم عادلی، حجت خواجه انصاری، نظر احمدی، آرمان رحمانی به عنوان اعضای هیات انتخاب آثار اولین جشنواره تئاتر خیابانی استان کرمان معرفی شدند

به گزارش تئاتر کرمان،هیات انتخاب آثار اولین جشنواره تیٔاتر خیابانی استان کرمان طی حکمی از سوی امیر یزدان پناه  دبیر تخصصی جشنواره تئاتر خیابانی استان کرمان، حسین حیدرزاده، ابراهیم عادلی، حجت خواجه انصاری، نظر احمدی، آرمان رحمانی به عنوان اعضای هیات انتخاب آثار اولین جشنواره تئاتر خیابانی استان کرمان معرفی شدند.

 اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی کرمان با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی 20 الی 22 مهرماه 1401 به میزبانی شهرستان جیرفت برگزار خواهد  شد

معرفی هیات انتخاب آثار اولین جشنواره تیٔاتر خیابانی استان کرمان:

 آرمان رحمانی (کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر)،نظر احمدی ( کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی)،حجت خواجه انصاری ( کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی )،ابراهیم عادلی ( پیشکسوت و کارشناس تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان )،حسین حیدرزاده ( پیشکسوت تئاتر ) 

 
نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی استان کرمان با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی  از 20 تا 22 مهرماه 1401 در شهر جیرفت برگزار خواهد شد
نظرات کاربران