شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان برگزار شد

شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان با محوریت نحوه برگزاری جشنواره استانی تئاتر، انتخاب هیات داوران، شکل برگزاری جشنواره، هزینه های برگزاری و محل برپایی جشنواره برگزار شد.

به گزارش تئاتر کرمان، شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان کرمان با حضور مدیر کل و معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر عامل خانه هنرمندان و رئیس انجمن نمایش کرمان و اعضا هیئت مدیره انجمن نمایش، شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر استان برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره تئاتر ، انتخاب هیات داوران ،شکل برگزاری جشنواره ،هزینه های برگزاری جشنواره و محل برپایی جشنواره بحث و تبادل نظر صورت گرفت . محمد رضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این جلسه گفت: هر فرایند و رخدادی  به ویزه در حوزه فرهنگ و هنر ،انعکاس و تبعات خاص خودش را دارد ،تصمصیماتی که برای جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی و هنری گرفته می شود در زمان اجرا و پس از ان مورد نقد و پرسش قرار می گیرد که این طبیعی است و جزویی از ذات هنر است. او ادامه داد: باید با هم فکری و تعامل تلاش شود تا با توجه به شرایط موجود فبهرتین تصمیمات گرفته شده و با قدرت اجرا شود. وحید محمدی ،معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی گفت: برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره تئاتر استان است که باعث ایجاد همبستگی و حضور حداکثری جامعه تئاتر به رغم دیدگاهها و نظرات مختلف و متفاوت می شود. او ادامه داد:نقش انجمن‌ها در این شرایط نقش مهم و اثر گذاری است که زمینه حضور حداکثر جامعه هنری را فراهم اورند و درعین حال با اتخاذ تصمیماتی که از مشورت و همفکری حاصل شده ب،رویدادی پویا و اثر گذار را مدیریت کنند ..