از تاریخ
 تا تاریخ
 
صمد قربان‌نژاد:

رونق تئاتر در گرو توجه دولت
صمد قربان‌نژاد:

رونق تئاتر در گرو توجه دولت

آموزشگاه هنرهای نمایشی "ستاره‌های صحنه"، باسابقه ترین اموزشگاه ازاد هنرهای نمایشی فعال استان است. "صمد قربان نژاد" مدیریت این آموزشگاه را برعهده دارد. وی همچنین در ...