مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کرمان:

مجموعه نمایشنامه «من پسرتان هستم» در دسترس عموم قرار گرفت
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کرمان:

مجموعه نمایشنامه «من پسرتان هستم» در دسترس عموم قرار گرفت

بابک دقیقی گفت: این کتاب پاسخی است به خلا تولید نمایشنامه در استان کرمان است و حوزه هنری استان کرمان کسانی که بخواهند این نمایشنامه‌ها را اجرا کنند حمایت می کند

رونمایی از پوستر نمایشنامه خوانی مجردها

رونمایی از پوستر نمایشنامه خوانی مجردها

دنیای آبسورد و متفاوت ژاک تاتی جایگاه مهمی در این نمایش نامه دارد مشکل ارتباطی شخصیت ها را آسیب پذیر کرده است.میشل و سیلوی به محض اینکه می خواهند ارتباط بگیرند دچار ...

صفحه  1  از  35