از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نشست نقد و بررسی نمایش «مثل میمون» به روایت مینا قاسمی مطرح شد

در یک اثر گروتسکی باید خندید و ترسید
در نشست نقد و بررسی نمایش «مثل میمون» به روایت مینا قاسمی مطرح شد

در یک اثر گروتسکی باید خندید و ترسید

«این یک کمدی خطرناک و جذاب است، میمون را باید دید»، جمله‌ای است که از روزهای ابتدایی شروع نمایش در صدر پوسترهای تبلیغاتی و بنرهای رسمی نوشته شده بود؛ روی پوستری با ...