از تاریخ
 تا تاریخ
 
بزرگداشت هفتۀ هنر انقلاب در کرمان

بزرگداشت هفتۀ هنر انقلاب در کرمان

در آخرین روز از هفتۀ «هنر انقلاب» به همت کارگروه تئاتر خیابانی انجمن نمایش استان کرمان نمایش‌های متعددی در گلزارهای شهدای استان کرمان برنامه‌ریزی شد که با استقبال ...

بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

بخش قهوه خانه نمایش ایرانی

اجرا های روزپایانی آثار قهوه خانه نمایش های ایرانی در نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در عمارت کاظمی اجرا شد. عکس:میلاد میرزا علی