از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «طیفون»

طیفون، علیه شکسپیر
نگاهی به نمایش «طیفون»

طیفون، علیه شکسپیر

آرش رضایی گزکی٭، طیفونِ کاظم دامغانی اجرایی است شاد و مفرح که دقایقی دلچسب و لذت بخش را برای ما رقم زده، و بازی محمد ترابی و مهدی ملکی به موازات طراحی صحنه، لباس و ...

نگاهی به اجرای «سایکوسیس»

نگاهی به اجرای «سایکوسیس»

مصطفی درویش گوهری٭، تقریباً بیش از سه سال است که جشنواره تئاتر دانشگاهی برگزار نشده است. جشنواره‌ای که مهم‌ترین محفل دانشجویان تئاتری برای نمایش و به آزمایش ...

نگاهی به جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد و محله‌های شهر کرمان

ارائه مهارت‌های هنری نوجوانان فرصت کم نظیر توسعه تئاتر
نگاهی به جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد و محله‌های شهر کرمان

ارائه مهارت‌های هنری نوجوانان فرصت کم نظیر توسعه تئاتر

نخستین جشنواره تئاتر بچه های مسجد و محله‌های شهر کرمان از سوی حوزه هنری و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از ۱۹ تا ۲۱ آذرماه در مجموعه تئاتر ...